album-art

Đây là một câu truyện ma ngắn làng quê kể về một tình bạn đẹp giữa người đã chết và người còn sống. Nó không chỉ mang lại cho chúng ta những khoảnh khắc ghê sợ mà còn mang tới cho chúng ta những giọt nước mắt khi chứng kiến một tình bạn vượt cả thời gian và không gian giữa cõi âm và cõi dương, giữa người sống và người chết Hãy cùng với MC Thiện Đức chúng ta cùng lắng nghe truyện ma – Oan hồn người bị sét đánh nhé